Terug naar de homepage.

Kinderen van Sijbrands en Hoorn.

 
Balfour (1).

Hoorn (2).

Ewald - Hendriks - Roos - Bouhuis (3).

 

 
 

Joannis Sijbrands en Geertruida Helena EWALD (Driehoekstraat 18).

Joannis had een relatie (ze waren niet getrouwd) met Ewald geboren 03-10-1791 te Amsterdam overleden 13-12-1828 te Amsterdam.  

Uit deze relatie zijn vier kinderen geboren.

Joannes Sijbrands geboren 30-08-1823 te Amsterdam overleden 14-05-1911 te Amsterdam.

Gerardus Sijbrands geboren 08-05-1825 te Amsterdam overleden 22-10-1826 te Amsterdam.

Geertruida Sijbrands geboren 04-05-1827 te Amsterdam overleden 17-12-1828 te Amsterdam.

Naamloos (doodgeboren) dochter geboren 06-12-1828 te Amsterdam overleden 06-12-1828 te Amsterdam.

 

(Klik hier om verder te gaan in deze tak).

 

Joannis had niet veel geluk met zijn eerste vrouw, Geertruida. Geertruida was de jongste dochter uit een gezin van vijf kinderen. Ze had twee broers

en twee zussen. Haar ouders waren Arnoldus Ewald en Geertrudis Boot. Ze was bijna 12 jaar ouder dan Joannis en ook nog eens rooms-katholiek. Waarschijnlijk mocht hij daarom niet met haar trouwen, want ze zijn nooit getrouwd geweest. Hun kinderen werden wel gedoopt, maar kregen bij hun doop mee dat ze “illegitius” waren. Vrij vertaald is dit Latijns voor onecht. Het gezin woonde in de Driehoekstraat 18 te Amsterdam. Geertruida was werkster en Joannis was schilder. Maar in december 1828 ging het mis. Hun tweede zoon was al overleden en hun laatste dochter werd dood geboren. Waarschijnlijk door complicaties stierf Geertruida zeven dagen later in het Binnen Gasthuis (ziekenhuis). Als dit niet genoeg was stierf ook nog hun andere dochter vier dagen later. Hij bleef alleen achter met zijn oudste zoon Joannes.

 

Leuk om te weten is dat Geertruida’s oudere zus, Helena Joanna Ewald, samen met Geertruij Hoorn in 1851 hebben samen gewoond in de Kleine Boomstraat 17 te Amsterdam. Het gebeurde vroeger vaker dat meerdere families samen woonde op een adres. Zo kon men de huur delen.

Ja, geld had men niet zo veel….

 

Joannis Sijbrands en Neeltje HENDRIKS (Anjelierstraat 228).

Joannis trouwde op 14-05-1834 te Amsterdam met Hendriks geboren 21-04-1806 te Amsterdam overleden 10-11-1879 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren.

Johannes Sijbrands geboren 25-12-1829 te Amsterdam overleden 12-04-1897 te Amsterdam.

Geertruij Johanna Sijbrands geboren 14-01-1835 te Amsterdam overleden 05-10-1836 te Amsterdam.

Johanna Margaretha Sijbrands geboren 06-06-1836 te Amsterdam overleden 14-10-1890 te Amsterdam.

Gerardus Sijbrands geboren 24-08-1838 te Amsterdam overleden 23-12-1848 te Amsterdam.

Jacoba Cornelia Sijbrands geboren 10-11-1840 te Amsterdam overleden 10-02-1915 te Amsterdam.

Lodewijk Joannes Sijbrands geboren 18-07-1843 te Amsterdam overleden 21-11-1844 te Amsterdam.

Geertruij Sijbrands geboren 06-11-1845 te Amsterdam overleden 02-02-1925 te Amsterdam.

Gerardus Sijbrands geboren 04-01-1849 te Amsterdam overleden 08-05-1899 te Amsterdam.

 

(Klik hier om verder te gaan in deze tak).

 

Gelukkig vond Joannis het geluk weer terug bij Neeltje. Zij was franjemaakster van beroep. Met haar mocht hij wel trouwen en dat deed hij ook.

Joannes en Neeltje hadden al samen een zoon, Johannes, deze werd tijdens dit huwelijk erkend. In de huwelijksakte verklaarden beide ook dat Joannis de echte vader was van Johannes en zo mocht Johannes eindelijk officieel de achternaam Sijbrands gebruiken. Met dit gezin ging het beter. Neeltje was de oudste dochter van Johannes Hendriks en Johanna Margaretha Schreuder.  Ze had nog een jongere zus en geen broers. Joannes en Neeltje waren Hervormd. 

 

    Driehoekstraat 18 (anno 2008).

 

 

 

Johanna Margaretha Sijbrands bleef ongehuwd en kreeg geen kinderen. (Achter Karthuizersstraat 9).

Van Johanna Margaretha is niet meer bekend dan dat ze al haar bezittingen aan ene Johannes Landourus Moritz, wie een neef was

en ene Gerrit Wiezener, een bekende, had nagelaten. Het vermelde adres is het adres waar ze is overleden.

 

 

Gerardus Sijbrands en Alida Kornelia ROOS (Tuinstraat 108).

Gerardus Sijbrands trouwde op 25-05-1836 te Amsterdam met Roos geboren 04-05-1811 te Amsterdam overleden 07-11-1865 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk is een (1) kind geboren.

Alida Cornelia Sijbrands geboren 16-07-1837 te Amsterdam overleden 18-09-1837 te Amsterdam.

Hemanus Sijbrands geboren 11-01-1843 te Amsterdam overleden 13-01-1846 te Norg.

 

Gerardus was slager van beroep. Alida had geen beroep en zij was de dochter van Jenne Roos en Clara Hendriks.

Na het overlijden van Gerardus is Alida niet meer getrouwd.

 

Hier wringt de schoen een beetje. In de geboorte aktes van het gemeente archief in Amsterdam vinden we een geboorte acte van Hermanus Sijbrands. Volgens de acte is Gerardus de vader en zou Hermanus dus het tweede kind van Gerardus zijn. Maar Hermanus werd 22 maanden na de dood van Gerardus geboren. Gerardus kan dus nooit de biologische vader zijn geweest. Waarom Alida heeft gezegd dat Gerardus de vader was is niet bekend. Wel vermeld de akte dat de vader reeds was overleden. Waarschijnlijk zat Alida na het overlijden van Gerardus zonder inkomen en is zo in armoede geraakt. Begin 19e eeuw was er veel armoede in Nederland, daarom werd in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid opgericht met als doel armlastige Nederlanders door boerenarbeid te verheffen. Arme Amsterdammers werden naar Drenthe gestuurd om daar het land te ontginnen om landbouw en veeteelt te bedrijven.
 

In Veenhuizen (Norg) waren drie gestichten, daar werden bedelaars opgevangen maar ook wezen. Alida is met haar kind Hermanus naar Veenhuizen gestuurd, omdat ook zij zich alleen niet kon redden in Amsterdam. Ze zijn allebei vanuit Amsterdam op 17-08-1843 geplaatst te Veenhuizen en op 24-08-1843 daar aangekomen. Hermanus overleed te Veenhuizen (Norg) op 13-01-1846. Alida is op 27-05-1847 ontslagen, heeft toen Veenhuizen verlaten en ging weer terug naar Amsterdam.

 

 

Geertruij Sijbrands en Jacobus BOUHUIJS (Grimburgwal 1).

Geertruij trouwde op 21-04-1841 te Amsterdam met Bouhuijs geboren 16-03-1813 te Amsterdam overleden 15-10-1876 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Zij hadden wel de zorg over twee neefjes op zich genomen.

Willem  Bouhuijs  (geboren 1839) en  Arend Bouhuijs (geboren 1842) te Amsterdam.

 

Geertruij was zonder beroep en Jacobus was Smit. Jacobus was een zoon van Dirk Hendrik Bouhuijs en Barbara Jacobs.

De twee genoemde neefjes waren de zonen van een broer van Jacobus, ene Johannes Bouhuijs en Maria Elisabeth Van Hoorn.