Terug naar de homepage.

Stamboom familie IJdema

 
 

 

Pyter SYBES en Grietje YDES.

Pyter geboren te onbekend te Heeg en trouwde in 1755 te Heeg met Ydes geboren te onbekend te Westermeer overleden te onbekend.

Uit dit huwelijk is 1 kind geboren.

Yde Pieters Ydema geboren in 1760 te Workum overleden 05-05-1822 te Wymbritseradeel.

 

 

Kind van Ydema en Ydes.

Yde Pieters Ydema en Jantje Lammerts BUISMA.

Yde trouwde op 16-05-1790 te Heeg met Buisma geboren 04-07-1767 te Heeg overleden 12-10-1834 te Wymbritseradeel.

Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren.

Grietje Ydes Ydema gedoopt 19-02-1791 te Heeg overleden 21-03-1840 te Workum.

Popkjen Ydes Ydema gedoopt 12-11-1792 te Joure overleden 16-06-1853 te Workum.

Pieter Ydes Ydema gedoopt 23-09-1794 te Joure overleden 11-09-1859 te Franeker.

Rinske Ydes Ydema gedoopt 19-01-1796 te Joure overleden 09-11-1836 te Workum.

Tjaltje Ydes Ydema gedoopt 11-11-1797 te Workum overleden 11-06-1823 te Workum.

Lammert Ydes Ydema gedoopt in 1800 te Burgwerd overleden 16-03-1833 te Wymbritseradeel.

Sietske IJdes IJdema gedoopt 16-02-1803 te Bolsward overleden 16-01-1867 te Workum.

Siebe Ydes Ydema gedoopt 30-11-1805 te Workum overleden te onbekend.

Sytse Ydes Ydema geboren 17-07-1811 te Wymbritseradeel overleden 05-08-1814 te Wymbritseradeel.

 

Yde nam op 20-12-1811 te Heeg, namens zich zelf en zijn kinderen, de familienaam Ydesma aan. Hij ondertekende dit dag met de naam: “Yde Pytters”. Het vreemde is dat niet alleen hij, maar ook al zijn kinderen in alle geboorte trouw- overlijdensaktes

de familenaam Ydema vermeld staat en niet Ydesma. De kans is groot dat Ydesma een verschrijving was van de ambtenaar en omdat Yde analfabeet was hij de fout zelf nooit is opgevallen. Hij was boer, Jantje was boerin en woonde in Nieuwhuizen.

Zijn voorlaatste kind (Sietske) heeft hij werkelijk IJdes IJdema genoemd.

 

  De akte waarin Yde de familie naam Ydesma aannam.

 

 

Kind van Ydema en Bruinsma.

Pieter Ydes Ydema en Jetsche Meyers PLANTINGA.

Pieter trouwde op 02-05-1824 te Workum met Plantinga gedoopt 29-09-1799 te Workum overleden 15-11-1826 te Workum.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren.

Antje Pieters Ydema geboren 09-04-1825 te Workum overleden 02-05-1830 te Workum.

Yde Pieters Ydema geboren 08-11-1826 te Workum overleden 08-11-1826 te Workum.

 

Pieter was boer/werkman van beroep en Jetsche was zonder beroep zij was de dochter van Meye Lieuwes Plantinga en Antje Sytses.

Yde overleed even na zijn geboorte. Waarschijnlijk door complicaties bij de geboorte stierf Jetsche een week later.

 

Pieter Ydes Ydema en Sytske Hommes DE JONG.

Pieter hertrouwde op 04-11-1827 te Workum met De Jong geboren 13-07-1801 te Workum overleden 14-10-1848 te Workum.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren.

Yde Pieters Ydema geboren 13-09-1829 te Workum overleden 21-03-1858 te Wymbritseradeel.

Homme Pieters Yedema geboren 01-07-1831 te Workum overleden 12-01-1858 te Franeker.

Antje Pieters Ydema geboren 09-02-1836 te Workum overleden 23-07-1886 te Aengwirden.

 

Homme werd door zijn broer Yde in 1856 naar het gesticht in Franeker gebracht. Daar is hij krankzinnig verklaard en later ook overleden.

 

Zitske was de dochter van Homme Eelkes De Jong en Akke Ruurds.

Ook hier weer een vreemd detail, waarom Homme de familienaam Y(e)dema had is niet bekend.

 

Pieter Ydes Ydema en Hendrikje Harmens IJZENBERG.

Pieter hertrouwde op 13-06-1851 te Workum met IJzenberg geboren 17-10-1821 te Oudemirdum overleden 21-03-1861 te Workum.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren.

Harmen Ydema geboren 08-04-1852 te Workum overleden 04-09-1928 te Workum.

Jan Ydema geboren 19-09-1854 te Workum overleden 18-11-1928 te Baarderadeel.

 

Hendrikje was de dochter van Harmen IJzenberg en Jantje Martens Zonsma en was huisvrouw van beroep.

Na het overlijden van Pieter hertrouwde Hendrikje op 21-10-1864 in Workum met Theis Jelles Boersma.

Voor zover heden bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren.

 

Vroeger was het heel normaal om je kinderen de voornaam van de vader mee te geven. Op een gegeven moment werd dat niet meer gedaan.

Vandaar dat Harmen en Jan niet als tweede naam de voornaam van hun vader, Pieter(s) hebben meegekreden. In de geboorteakte van Harmen

staat dat Pieter werkman van beroep was. 

 

Kind van Ydema en IJzenberg.

Harmen Ydema en Antje DE WINTER.

Harmen trouwde op 25-05-1879 te Workum met De Winter geboren 08-10-1856 te Gaasterland overleden 19-05-1921 te Workum.

Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren.

Hendrikje Ydema geboren 28-06-1881 te Workum overleden 31-08-1960 te Workum.

Eelke Ydema geboren 09-02-1883 te Workum overleden 24-11-1970 te Workum.

Petrus Ydema geboren 19-12-1884 te Workum overleden 26-02-1934 te Maassluis.

Berendina Ydema geboren 16-05-1886 te Workum overleden 26-05-1887 te Workum.

Jan Ydema geboren 01-05-1890 te Workum overleden 05-05-1967 te Rotterdam.

Machiel Ydema geboren 03-11-1892 te Workum overleden 20-06-1978 te Dongen.

Bernard Ydema geboren 13-09-1895 te Workum overleden 29-05-1896 te Workum.

 

Harmen was korperslager van beroep. Een koperslager is een ambachtsman die platen koper of andere zachte metalen bewerkt. Dit bewerken omvat verschillende bewerkingen, zoals knippen, buigen, solderen en felsen. Een koperslager kan ketels maken en metalendakbedekkingen produceren en monteren, maar ook sierlijk bewerkt koperen keukengerei wordt door koperslagers geproduceerd. Antje De Winter was de

dochter van Eelke Pieters De Winter en Berendina Helena De Winter.

 

 

Kind van Ydema en De Winter.

Eelke Harmens Ydema en Anna DE WIT.

Eelke trouwde op 06-06-1908 te Workum met De Wit geboren 06-09-1883 te Workum overleden 26-04-1966 te Workum.

Uit dit huwelijk zijn 12 kinderen geboren.

Juliana IJdema geboren 23-04-1909 te Workum overleden 30-11-1994 te Heeswijk.

Harmen IJdema geboren 29-05-1910 te Workum overleden 15-06-1983 te Heerhugowaard.

Anna IJdema geboren 30-09-1911 te Workum overleden 01-12-1987 te Leeuwarden.

Jacob IJdema geboren 15-02-1913 te Workum overleden 31-05-1995 te Rotterdam.

Petrus IJdema geboren 07-07-1914 te Workum overleden 10-03-1915 te Workum.

Petrus IJdema geboren 07-12-1915 te Workum overleden 18-12-1991 te Leeuwarden.

Sijbrandus IJdema geboren 14-10-1917 te Workum overleden 08-12-1917 te Workum.

Sijbrandus IJdema geboren 14-09-1919 te Workum overleden 03-02-1922 te Workum.

Jan IJdema geboren 26-02-1921 te Workum overleden 18-04-2010 te Harderwijk.

Henderika Jozefina IJdema geboren 19-03-1923 te Workum overleden 28-09-2004 te Leeuwarden.

Margaretha IJdema geboren 13-04-1926 te Workum overleden 02-12-2009 te Hoofddorp.

Sijbrandus Machiel IJdema geboren 02-04-1928 te Workum overleden 30-06-2013 te Venlo.

 

Eelke was timmerman van beroep en Anna was zonder beroep. Anna was de dochter van Jacob De Wit en Jetske Van Der Meer.

 

 

Boven vlnr: Jacob, Juliana, Harmen, Anna en Piet.

Onder vlnr: Hendrika, Eelke, Sijbrandus, Anna (de Wit), Margaretha en Jan.

 

 

 

Kind van Ydema en De Wit.

Petrus IJdema en Andrieske PIETERSMA.

Petrus trouwde op 20-05-1939 te Bolsward met Pietersma geboren 11-03-1916 te Bolsward overleden 14-11-1949 te Sneek.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren.

Eelke IJdema geboren 18-07-1940 te Bolsward overleden 24-10-2002 te Haarlem.

Gerben IJdema geboren 18-08-1944 te Bolsward overleden 21-09-1944 te Leeuwarden.

Heden nog in leven.

Heden nog in leven.

Levenloos geboren 10-11-1949 te Bolsward.

 

Andrieske was de dochter en enigst kind van Gerben Pietersma en Jantje Kuipers. Andrieske was zonder beroep en Petrus was Kapper.

Hij dreef een kapperszaak, aan huis, op de Dylakker 12 te Bolsward. Door complicaties bij de bevalling van hun laatste kind werd deze

levenloos geboren en overleed Andrieske vier dagen later ter gevolgen van de bevalling.

 

  

Andrieske Pietersma.                                                           Gerben Pietersma en Jantje Kuipers.

 

Petrus IJdema en IJttje BOEKEMA.

Petrus hertrouwde op 16-04-1951 te Bolsward met Boekema geboren 10-08-1918 te Bolsward overleden 15-07-2000 te Bolsward.

Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren, wie heden nog in leven zijn.

 

Na het overlijden van Andrieske Pietersma, hertrouwde Petrus met IJttje. Zij was de dochter van Jacob Boekema en Teaske Johannesma.

 

 

Familie foto van de familie Boekema. Vlnr.: IJttje, Nicolaas, Jacob, Waltruda, Teaske, Teaske (Johannesma) en Petrus.

 

  Trouwfoto Petrus IJdema en IJttje Boekema.

 

P.S. En dan nog even dit…

Is het nu Ydema of IJdema. Ik heb deze vraag zelf een aantal malen gesteld en van de familie zelf ook mogen ontvangen. Ik heb deze vraag ook voorgelegd bij het Fries Letterkundig museum in Leeuwaren. Deze vertelde mij dat de spelling van zowel voor- als achternamen in het Fries sterk uiteen kan lopen. Deels hangen de variaties samen met de eigenaardigheden van de Friese taal. Zo kent het Fries geen verschil tussen een “v” en een “f” of een ”s” en “z” aan het begin van een naam. Dezelfde  persoon kan dus de ene keer “Feenstra” en de andere keer “Veenstra” heten. Hetzelfde geldt voor de “IJ’ en de “Y”. Praktisch alle voor- en achternamen met een ie-klank kunnen dan ook op minstens 3 verschillende manieren worden geschreven. IJdema kan dus als Ydema en zelfs als  IEdema geschreven worden. Net zoals Pieter naast Pyter, Pyter en Pijter.

 

De familienaam op zijn Fries is dus YDEMA. Maar in de Nederlandse taal schrijft men dat als IJdema. Dit komt omdat rond 1900 de typmachine zijn intree deed. Op de oude toetsenborden stond geen “y”, maar wel de “ij”. Omdat deze typemachine steeds meer gebruikt werd en dus ook in de gemeente huizen, hoefde de ambtenaren niet meer te schrijven, maar te typen. Langzaam verdween de naam Ydema en werd dit IJdema. Het was een vrije keuze van mij kant om de familienaam vanaf 1900 in de Nederlandse variatie te vermelden. Dit omdat in de aktes vanaf dat moment de IJ steeds meer in beeld kwam.