Terug naar de homepage.

Stamboom familie Suasso de Lima de Prado

 
 

 

 
 

(met dank aan het Joods Historisch Museum Amsterdam).

 

  Het familiewapen van de familie Lopes Suasso.

 

Korte voorgeschiedenis.

De wortels van de familie Suasso de Lima De Prado liggen in Portugal. Het was een oude vermogende Sefardische Joodse familie. Nadat ze door de Spanjaarden verdreven waren van het Iberisch schiereiland,

vestigden de Sefardische joden zich veelal in handelssteden als Londen, Hamburg, Antwerpen en vanaf het einde van de zestiende eeuw ook in Amsterdam en Den Haag. De Suasso's behoorden tot een familie van zogenoemde 'marranen',

dat wil zeggen, joden die zich onder druk van de inquisitie tot het christendom bekeerden. Eenmaal in Amsterdam keerden de Suasso's weer tot het jodendom terug.

 

 

Frances (Francisco Lopes) en Onbekend.

Uit dit huwelijk is heden 1 kind bekend.

01. Pedro Lopes Fraces geboren te onbekend overleden te onbekend.           

 

Frances werd geboren rond 1530 in vermoedelijk Portugal.

Verder is er heden niets bekend over dit gezin.

 

 

Pedro Lopes Fraces (Pierre Lopes Fradais) en Cathalina Alvares.

Pedro en Cathalina trouwde te onbekend. Uit dit huwelijk zijn heden 2 kinderen bekend.

01. Don Francisco Lopes geboren rond 1585 te Braganca (P) overleden rond 1659 Aquitaine/Bordeux (Fr).

02. Antonio Dias Frances geboren rond 1590 te Braganca (P) overleden te onbekend.

 

Verder is er heden niets bekend over dit gezin.

 

 

Don Francisco Lopes (Maistre François Lopes)  en Isabeau Maria Cathalina Mendes Sottio (Isabeau Isabel Sotto Mayor).

Don Francisco en Isabella trouwde te onbekend. Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren.

01. Don Diego Lopes geboren te onbekend overleden te onbekend.

02. Pedro Lopes geboren in 1606 te onbekend overleden in 1608 te onbekend.

03. Catharine Lopes geboren in 1609 te onbekend overleden in 1625 te onbekend.

04. Guiomar Lopes geboren in 1612 te onbekend overleden in 1671 te onbekend.

05. Antonio Lopes Suasso geboren 13-04-1614 te Bordeaux overleden 11-03-1685 te Den Haag.

06. Maria Lopes geboren in 1616 te onbekend overleden in 1680 te onbekend.

07. Jerome Lopes geboren in 1617 te Bordeaux overleden in 1694 te Bordeaux.

08. Juan Lopes De Liz geboren in 1620 te onbekend overleden in 1670 te onbekend.

09. Isabel Lopes geboren in 1625 te onbekend overleden in 1670 te onbekend.

10. Francisca geboren in 1627 te onbekend overleden in 1680 te onbekend.

11. Fransisco Lopes geboren in 1628 te onbekend overleden in 1680 te onbekend.

 

Isabeau is geboren rond 1590 te Bragana (Portugal) overleden in 1667 te Bordeaux.

 

 Jerome Lopes. (Jerome Lopes was geestelijke van de Metropolitaansche en Aartsbischoppelike kerk van Saint Andre in Bordeaux).

 

 

Antonio Lopes Suasso (Isaac Israel Quelhermo del Monte) en Rachel de Pinto (Dona Violanta de Pinto).

Antonio trouwde op 14-06-1654 te Rotterdam met Rachel. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend.

01. Ribca Lopes Suasso geboren omstreeks 1655 te onbekend overleden 05-08-1695 te onbekend.

02. Rachel Lopes Suasso geboren omstreeks 1659 te onbekend overleden 1685 te onbekend.

03. Francisco Lopes Suasso geboren omstreeks 1660 te Amsterdam overleden 22-04-1710 te Den Haag.

04. Elisaba Lopes Suasso geboren omstreeks 1663 te Amsterdam overleden 1746 te onbekend.

05. Jacob Lopes Suasso geboren omstreeks 1664 te onbekend overleden 1666 te onbekend.

06. Esther Lopes Suasso geboren omstreeks 1669 te onbekend overleden 1679 te onbekend.

 

De familie Lopes Suasso vestigde zich in de Republiek der Nederlanden, waar Antonio in Den Haag een van de rijkste kooplieden van het land zou worden. In Nederland nam hij het Joodse geloof weer aan.

Behalve koopman was hij ook aandeelhouder van de West-Indische Compagnie en deed hij diplomatieke hand- en spandiensten voor de koning van Spanje, Karel II. Deze laatste verhief Antonio Lopes Suasso vanwege zijn diplomatieke verdiensten in 1676 in de adelstand. Hij werd baron van Avernas-le-Gras.

 

Rachel de Pinto was geboren 11-12-1629 te Antwerpen en overleden 20-03-1706 te Den Haag. Zij was de dochter van Abraham Lopes Pinto en Ines Lopes Ribeira. Antonio Lopes Suasso overleed in Den Haag en werd op de Portugees-joodse begraafplaats van Ouderkerk aan de Amstel begraven. Antonio Lopes Suasso heeft ook een tijd in Amsterdam gewoond en werd de rijkste Amsterdamse, Portugese-jood uit zijn tijd.

 

   Antonio Lopes Suasso.

 

 

Francisco Lopes Suasso (Abraham Israel Suasso) en Judith Teixeia (Dona Jeudith Teixeia).

Francisco trouwde in 1682 te Hamburg met Judith Teixeira. Zij was de dochter van de bankier Manuel Teixeira. Manuel Teixeira was in die tijd, na Antonio Lopes Suasso en de De Pinto's, de derde Portugees-joodse bankier

in Noord-Europa. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Judith Teixeira was geboren omstreeks 1660 te Hamburg en overleden 1689 te Den Haag.

 

Francisco Lopes Suasso en Rachel da Costa (Dona Léonore Costa).

Francisco hertrouwde op 23-02-1694 te Den Haag met Rachel. Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren.

01. Antonio Lopes Suasso geboren 1695 te Den Haag overleden 05-10-1775 te Den Haag.

02. Alvaro Lopes Suasso geboren 1696 te Den Haag overleden 1751 te Den Haag.

03. Manuel Lopes Suasso geboren 1698 te Den Haag overleden 1773 te Den Haag.

04. Pedro Lopes Suasso geboren 1700 te Den Haag overleden 26-12-1742 te Amsterdam.

05. Leonora Lopes Suasso geboren 1701 te Den Haag overleden 16-01-1754 te Den Haag.

06. Jeromino Lopes Suasso geboren 1702 te Den Haag overleden 29-11-1740 te Den Haag.

07. David Lopes Suasso geboren 1703 te Den Haag overleden 1705 te Den Haag.

08. Sara Lopes Suasso geboren 1706 te Den Haag overleden 11-06-1767 te Den Haag.

09. Hanna Lopes Suasso geboren 1708 te Den Haag overleden 25-06-1721 te Den Haag.

10. Francisco Lopes Suasso geboren 1710 te Den Haag overleden 23-06-1770 te Den Haag.

 

Rachel was geboren in 1669 te Londen en overleed 20-03-1749 te Den Haag.

Francisco Lopes Suasso zette het werk van zijn vader als bankier voort. Francisco leende onder andere geld aan de koning van Spanje en aan Willem III. Hij heeft veel financiële steun gegeven tijdens de negenjarige oorlog en

bij het bestijgen van de Engelse troon door Willem III.

 

Het bekendste voorbeeld van dergelijke steun was de lening die Francisco in 1688 verstrekte aan Stadhouder Willem III. Diens overtocht naar Engeland, met het doel de Engelse kroon op te eisen, werd gesteund met een bedrag van twee miljoen gulden. Naar verluid zou Francisco op de vraag wat hij als onderpand verlangde, hebben geantwoord: "Indien Gij gelukkig zijt, weet ik, dat Gij ze mij terug zult geven, zijt Gij ongelukkig, dan stem ik ermee in ze verloren te hebben".
Francesco Lopes Suasso overleed vrij jong in zijn woonplaats Den Haag. Hij ligt begraven op de Portugees-joodse begraafplaats Ets Haim te Ouderkerk aan de Amstel.

 

  

Francisco Lopes Suasso. Op het rechter schilderij zijn de eerste vijf kinderen van Francisco te zien.

Van links naar rechts: Antonio, Alvaro, Manuel, Pedro en Leonaro.

 

 

Pedro Lopes Suasso (Mozes Israel Suasso) en Rachel de Lima.

Perdo trouwde op 26-01-1719 te Amsterdam met Rachel. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend.

01. Joseph (Moses Israel) Suasso de Lima geboren 06-05-1721 te Amsterdam overleden 10-05-1795 te Den Haag.

02. Anthonio (Moses) Suasso de Lima geboren in 1723 te Amsterdam overleden 1776 te onbekend.

03. Abraham (Moses) Lopes Suasso geboren 1724 te Amsterdam overleden te onbekend.

 

Rachel was geboren omstreeks 1701 te Den Haag en overleden ..-04-1731 te Amsterdam.

 

 

Joseph (Moses Isreal) Susso de Lima en Ribca Mendes da Silva.

Joseph trouwde op 23-08-1741 te Amsterdam met Ribca. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren.

01. Rachel Suasso de Lima geboren 16-08-1743 te Amsterdam overleden te onbekend.

02. Moses Suasso de Lima geboren 28-02-1746 te Amsterdam overleden 02-11-1802 te Amsterdam.

03. Onbekend Suasso de Lima geboren 16-12-1747 te Amsterdam overleden te onbekend.

04. David Suasso de Lima geboren 15-10-1753 te Amsterdam overleden te onbekend.

05. Abraham Suasso de Lima geboren 22-12-1758 te Amsterdam overleden 07-04-1799 te Amsterdam.

06. Isaac Suasso de Lima geboren 26-10-1762 te Amsterdam overleden te onbekend.

07. Jacob Suasso de Lima geboren 26-10-1762 te Amsterdam overleden te onbekend.

 

Ribca Mendes da Silva was geboren 28-04-1726 te Den Haag 20-11-1772 te Den Haag.

 

 

Abraham Suasso de Lima en Rachel (de Joseph) de Prado.

Abraham trouwde te onbekend met Rachel, Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren.

01. Rebecca Suasso de Lima de Prado geboren 19-09-1786 te Amsterdam overleden 27-03-1829 te Amsterdam.

02. Cracia Suasso de Lima de Prado geboren 18-09-1789 te Amsterdam overleden te onbekend.

03. Jozef Suasso de Lima de Prado geboren 27-06-1791 te Amsterdam overleden te onbekend.

04. Isaac Franciscus Johannes Suasso de Lima de Prado geboren 04-04-1793 te Amsterdam overleden 12-08-1872 te Amsterdam.          

 

Rachel de Prado is geboren te onbekend is overleden 07-11-1814 te Amsterdam.

 

 

Isaac Franciscus Johannes Suasso de Lima de Prado en Naatje Hijntje Chaya Barend Van Praag Preger

Isaac had een relatie (was niet getrouwd) met Naatje. Uit deze relatie zijn 3 kinderen bekend.

01. Antonius Fransiscus Suasso De Lima De Prado geboren 10-04-1821 te Amsterdam overleden 17-11-1874 te Amsterdam.

02. Rachel Suasso De Liema  geboren 25-04-1821 te Amsterdam overleden 21-05-1821 te Amsterdam.

03. Sara Suasso De Lima geboren 07-11-1825 te Amsterdam overleden 17-01-1827 te Amsterdam.

 

Anthonius werd pas op 18-04-1846 erkend door zijn vader Isaac.

Isac Franciscus Johannes Suasso De Lima De Prado was de zoon van Abraham Suasso De Lima en Rachel De Joseph De Prado.

Naatje Van Praag was de dochter van Barend Van Praag en Marianne Mozes.

 

Naatje Hijntje Chaya Barend Van Praag Preger (dit is haar naam voluit) werd geboren rond 1790 te Amsterdam overleden 20 oktober 1829 te Amsterdam. Ze werd begraven in Muiden. Naatje was het zesde kind van Barend Ber Mozes van Praag Preger Baggenman en Marianne Meria Mozes Theeman. Naatje haar voor vaderen kwamen uit de plaats Praag in Tsjecho-Slowakije zij en haar familie waren Ashkenazische Joden. Isaac Suasso de Lima de Prado zijn familie waren Sefardische Joden afkomstig uit Portugal. In die tijd was het niet gebruikelijk dat een Sefardische trouwden met een Ashkenazische. Dat deed je niet. Dit was de rede waarom ze niet waren getrouwd.

 

Hier wringt de schoen een beetje. Van Antonius is geen geboorteakte uit 1821 terug te vinden in de Amsterdamse Archieven. Van Rachel en Sara is er wel een te vinden met als vader Isaac Suasso De Liema/Lima en als moeder Naatje van Praag.

In het begin van de burgerlijke stand waren en mensen die hun kinderen niet aangaven. Soms uit principe, soms omdat men dacht dat het wel weer over zou gaan. Het was het idee van Napoleon, die ondertussen ook als was vertrokken. De regels waren toen ook nog niet zo streng als nu. Er is dus een groot gat van ontbrekende geboorte bewijzen in die eerste tien jaar. Langzaam kreeg men het besef dat de burgerlijke stand wel bleef bestaan en werden de kinderen aangegeven. Dit is waarschijnlijk de rede waarom er van Rachel en Sara wel een geboorte akte was opgemaakt. Opvallend is dat de familie naam in die akten DE LIMA is en dat Suasso als tweede voornaam werd geschreven. Omdat Antonius in 1846 wilde trouwen had hij een geboorte akte nodig. Die heeft zijn vader op 18 april 1846 laten opmaken. Isaac verklaarde daarin de vader te zijn van Antonius en dat zijn moeder Naatje Van Praag was. Antonius werd erkend als zijn wettige zoon. Het is vreemd dat Isaac in deze akte verklaarde dat Antonius geboren is op 10 april 1821 te Amsterdam, terwijl zijn zus op 25 april 1821 te Amsterdam is geboren. De geboorte datum klopt dus niet. Antonius is waarschijnlijk daarvoor geboren.

 

Isaac bekeerde zich ergens tussen 1825 en 1846 tot het Katholieke geloof en vanaf dat moment werd de gezinnen dus ook Katholiek.

 

 

Antonius Franciscus Joannes Suasso de Lima de Prado en Helena Catharina Winkelmeijer

Anthonius trouwde op 22 april 1846 te Amsterdam met Helena. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren.

01. Anna Maria Suasso De Lima De Prado geboren 31-05-1847 te amsterdam overleden te onbekend.

02. Petrus Johannes Suasso De Lima De Prado geboren 02-02-1850 te amsterdam overleden te 04-03-1910 te Amsterdam.

03. Johannes Antonius Franciscus Suasso De Lima De Prado geboren 29-06-1851 te amsterdam overleden te onbekend.

04. Femia Sophia Suasso De Lima De Prado geboren 08 augustus 1852 overleden 02 maart 1921 te Amsterdam.

05. Helena Cornelia Maria Suasso De Lima De Prado geboren 08-02-1856 te amsterdam overleden 12-06-1857 te Amsterdam.

 

Helena Catharina Winkelmeijer was geboren 24 juli 1814 te Weesp overleden 12 mei 1891 te Amsterdam. Ze was de dochter van Petrus Dirksz Winkelmeijer en Euphemia Cabaay.

 

  

Antonius Franciscus Joannes Suasso de Lima de Prado en Helena Catharina Winkelmeijer. (Ik kan met zeer grote waarschijnlijkheid zeggen dat dit ook daadwerkelijk de afgebeelde personen zijn.)

 

 

Extra informatie kinderen Suasso de Lima de Prade en Winkelmeijer:

Anna Maria Suasso De Lima De Prado verder onbekend.

 

Petrus Johannes Suasso De Lima De Prado trouwde met Maria Anna Theodora Scholten.

Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren.

Antonius Franciscus Suasso De Lima De Prado.

Helena Catharina Suasso De Lima De Prado.

Maria Anna Theodora Suasso De Lima De Prado.
Machtildis Maria Antonetta Suasso De Lima De Prado.

 

Johannes Antonius Franciscus Suasso De Lima De Prado verder onbekend.

 

Femia Sophia Suasso De Lima De Prado trouwde met Joannes Sijbrands.

Zie verder Stamboom Sijbrands.

 

  Femia Sophia Suasso De Lima De Prado.