Mijn dank gaat uit naar:

 

Al deze mensen en instellingen die mij op de een of andere mannier informatie hebben gegeven zodat ik deze website kon maken.

 

G. Van Amelrooij-Van Duist, C. Bakker en C de Reus, C. Sijbrands, P. Sijbrands, A.J.M de Boer, D.J.A. de Boer, A.J.F. Sijbrands, W. Sijbrands-Artz, G. Sijbrands, F. Sijbrands, F.A.S. Sijbrands, G.M. Rademaker-Sijbrands, M. Sijbrands, M.H. Sijbrands-Verbeek, I.T.M. Yedema, J.A. Gietema -Sijbrands, C.A.A. Sijbrands, H. Grim, G,A Sijbrands, W.C. Sijbrands, C.W.J. Geurts-Sijbrands, H.W. Huizink, G.L. Sijbrands, L.G. Sijbrands, F.C. Sijbrands, F.S. Sijbrands, A. Sijbrands, W.D. van Wieringen-Boomgaard, A.M. Sijbrands, J. Sijbrands, I. Bonte, M. Bonte, E.J.G. Sijbrands, A.G. Sijbrands, H. Wagemans, J.R. Geurts, W.A.E. Sijbrands-Smiths, I. Sijbrands, J. Sijbrands, G. Sijbrands, H. Sijbrands, M. Smit-Sijbrands, I. Sijbrands, R. Sijbrands, J.J.J.Sijbrands en zijn vrouw (Haaksbergen), P. Sijbrands (Sijbrands schipperstak), K. ter Borg, F. ter Borg, T. Trum, A. van der Zee, M. Bredero, E. Winkelmeijer, H. Gruizinga, P.J.G.W. Schelvis, T. Hillighekken, F. Teffer, I. Langerhorst, H. Selling, P. Verbeek, C.B. Zuijderduijn,

K.M. Yedema, W.M. Yedema, G. Bastaan-Yedema en A.J. Ydema, R. van Rooij, R. Edel, R. Ooijenvaar, M. Rispens, G. Haast, I. Van Koolwijk, C. de Reus, C. Bakker. K. Kuipers, N. Dekker.

 

Het Noord Hollands archief, Westfries Archief, Waterlands Archief, gemeente archief Alkmaar, gemeente archief Schouwen Duivenland, nationaal archief Den Haag, archief van de Nederlandse stoomboot maatschappij, archief Nederlandse Parket Maatschappij Nedloyd,  centraal archief Utrecht, Waterlands Archief, archief van Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, mevrouw I. Kemperman van het gemeente archief Weesp, Oddleif Hodne van het archief van Kristansand, Joods Historisch Museum Amsterdam, Tresaor, Archief RK Friesland en natuurlijk het gemeente archief van Amsterdam.

 

Dr. FL Twisk archivaris Bisdom Haarlem, de heer L. Brockhoff van het Sint Urbanus Parochie te Bovenkerk, medewerkers Begijnenhof Amsterdam, medewerkers Nederlandse Hervormdengemeente  Amsterdam, medewerkers div. Rooms Katholieke kerken Amsterdam centrum, medewerkers Gereformeerde kerk Amsterdam centrum, medewerkers Sint Bernardus Amsterdam, F. van Eijk van de st. Willibrordusstichting en de heer Degenkamp van begraafplaats Sint Barbara Amsterdam.

 

En aan alle andere personen die ons op welke manier ook, gegevens over deze familie's konden aandragen.

 

Mijn speciale dank gaat uit naar mijn vader, met wie ik deze stamboom heb gemaakt en vooral mijn moeder en mijn vrouw, die ons tot vervelends toe hebben moeten aanhoren als we het weer over de stamboom hadden..... En natuurlijk mijn broer, die mij geholpen heeft met deze website.

 

 

Mocht u vragen, aanvullingen en/of opmerkingen hebben kunt u deze altijd aan mij doorgeven: Contact: Klik hier

 
 

 

 
Terug naar de homepage.